Virtuální rekonstrukce

http://www.virtualni-rekonstrukce.cz

Virtuální rekonstrukce, projekt kompletně připraven v grafickém studiu Sagio.cz je naprosto jedinečný, a to nejen v České republice. Projekt umožňuje návštěvníkům nahlédnout do historie památek na území České republiky prostřednictvím počítačového modelu.

Stav našich památek je v mnoha případech špatný a návštěvníkům často nelze nabídnout více než vysvětlení, že na rekonstrukci nejsou peníze. Náš projekt má za cíl tuto skutečnost odvrátit.

Některé vnitřní části objektů jsou kvůli špatnému stavu často nezajímavé a návštěvníci se do těchto prostor tak nemají šanci ani dostat. Za pomoci naší Virtuální rekonstrukce je možné tyto prostory zpřístupnit a paradoxně z nich udělat nejzajímavější části expozice.
Projekt Virtuální rekonstrukce je primárně určen pro památky na území ČR. Může se jednat o hrady, zámky, kostely, rozhledny, městské celky a mnoho dalšího. Tyto památky mohou být jak ve státních, tak soukromých rukách.

Jsme si plně vědomi, že obor památkové péče není schopen plně financovat tyto zakázky. Našim cílem je tak snaha o spolufinancování Virtuální rekonstrukce. Práce spojené s tímto projektem nabízíme za mnohem nižší cenu, než je to v případě prací v soukromém sektoru. Po vypracování konkrétní cenové nabídky si máte možnost tuto skutečnost ověřit.

Velice ochotně se zapojíme také do hledání prostředků z Evropských fondů a veřejného rozpočtu a v případě dohody připravíme i podklady pro řízení s dotčenými orgány.

Hlavní přínosy

  • Zatraktivnění prohlídek
  • Podklad pro dotační řízení
  • Data pro rekonstrukci
  • Naprostá jedinečnost

Pilotní zakázka projektu

Virtuální rekonstrukce knížecí ložnice na zámku Valtice

 >> Pro projekt Virtuální rekonstrukce hledáme realizační partnery, kontaktuje nás! <<