Školení

V oblasti 3D grafiky a vizualizací realizujeme zajímavá školení a kurzy. Naše školení jsou realizována většinou dle individuálních požadavků klienta. Předem je s klientem pečlivě konzultováno využití a konkrétní problematika tak, abychom se mohli připravit na vysvětlení v praxi důležitých postupů. Školíme modelovací program Trimble SketchUp a renderovací nástavbu Vray, tedy programy, které patří v současné době k vrcholným a nejpoužívanějším programů a současně se jedná o programy, které z naší činnosti důvěrně známe.

kruh_titulka-webSketchUp

Počítačový program pro vytváření 3D grafiky Trimble SketchUp je univerzální nástroj, ve kterém lze vytvářet téměř jakékoli trojrozměrné objekty. V základním nastavení se jeho prostředí vymyká téměř všem konkurenčním aplikacím. Všechny úpravy modelu, v podstatě i celé kreslení probíhá ve trojrozměrném zobrazení. Aplikace SketchUp však dovede mnohem více než jen kreslit ve 3D. Lze zde přidávat objektům vlastní textury, hrát si s reálnými stíny nebo dokonce v přidružené aplikaci LayOut kreslit výrobní či montážní dokumentaci.

SketchUp je jedinečný nástroj pro vytváření 3D modelů v různých stupních připravenosti, počínaje od rychlých náčrtů a skic a konče u profesionální výrobní dokumentace a fotorealistické vizualizace.

Obsahová náplň školení - SketchUp

Absolventi kurzu se seznámí s pracovním prostředím programu a naučí se používat jednotlivé nástroje. Naučí se modelovat jednoduché objekty a jejich editaci. Současně pochopí principy práce s komponentami a skupinami a jejich využití při projektovaní. Získají vědomosti o aplikování barev, povrchů a materiálů. Naučí se využívat nástroj Google Warehouse, který umožňuje získat zdarma prakticky neomezené množství různých prvků. Následně bude s klientem probírána konkrétní problematika, která ho zajímá.

kruh_titulka-webVray

Program V-Ray, vyvíjený a distribuovaný americkou společností Visual Dynamics patří stabilně mezi špičku renderovacích programů. Jejich aplikace jsou určeny pro mnoho modelovacích platforem, nejenom pro SketchUp. Zkušenosti ze školení lze tedy uplatnit i v práci s jiným softwarem. Aktuální verze pluginu nese název V-Ray for SketchUp 2.0. Vždy je školena nejnovější verze programu.

Obsahová náplň školení - Vray

Kurz je především zaměřen na práci s materiály, scénami a osvětlením. Jsou probírány hlavní možnosti programu a využití souborů přednastavení. Téměř po celou dobu školení je lektorem i studentem nastavována identická scéna různými typy nastavení a je zkoumáno chování, podle nastavení různých parametrů.  Je vysvětleno i ukládání vlastního nastavení a používání v odlišných scénách.

Výpočetní technika

Technika, kterou používáme v našich kancelářích se mírně odlišuje od mobilních zařízení. Přesto však jsme schopni zajistit stejnou kvalitu služeb i přímo u klienta.

V rámci školení je bezplatně zapůjčen výkonný přenosný počítač s předinstalovaným školeným softwarem, včetně důležitých periférií. Běžně je využíváno i mobilního projektoru a projekčního plátno. Drobné občerstvení je vždy samozřejmostí.

Bonusy

Každý absolvent našeho celodenního školení získává zdarma všechny reklamní položky našeho Zákaznického programu, v celkové hodnotě 1120,-Kč. Na flash disku jsou předány veškeré výukové materiály, scény, soubory a současně kompletní sada virtuálních barev a přednastavených materiálů.

Místo školení

Školení může probíhat přímo u zákazníka nebo v našich kancelářích. Při větším počtu studentů realizujeme školení v nově zrekonstruovaných a plně vybavených školících místnostech naší partnerské společnosti ZDEMAR, v Chabařovicích.

Ceny

Hodinová sazba je shodná pro školení aplikace SketchUp i Vray, a to 450,-Kč/hod. Celodenní školení (7h) realizujeme za 2.900,-Kč.

Termíny dle individuální dohody. Možnost pravidelného např. večerního školení. Kontaktujte nás a jistě se dohodneme.

(Při školení u zákazníka není účtována doprava v regionu Ústí nad Labem, Teplice a Děčín. Dále dle sazby 4kč/km)


Nabídka pro školy

Školám a dalším vzdělávacím zařízením nabízíme dle individuální dohody možnost přednášek a workshopů. Kontaktujte nás.